• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Новини
 • АНАЛІЗ РОБОТИ ДНЗ ЗА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

АНАЛІЗ РОБОТИ ДНЗ ЗА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

2017-06-07

Інформаційні відомості

Дошкільний навчальний заклад «Орлятко» працює за освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років«Дитина».


Дошкільний навчальний заклад укомплектований педагогічними кадрами: 1 завідувач, 1 вихователь-методист, 8 вихователів, 1 музичний керівник (сувмісник), 1 логопед, 1 вчитель англійської мови. Усього 13 педагогів.

Освітній рівень педагогів:

Упродовж 2016-2017 навчального року навчально-виховний процес дошкільного закладу був спрямований на вирішення головної методичної мети «Впровадження компетентністного підходу для забезпечення гармонійного та різнобічного розвитку особистості» та головних річних завдань:

1. Впровадження здоров’язберігаючих технологій для забезпечення всебічного розвитку дошкільнят.

2. Продовжувати реалізовувати завдання з духовно-патріотичного виховання дошкільників.

3. Удосконалювати зміст, форми і методи трудового виховання дошкільнят.

4. Сприяти всебічному розвитку дітей під час ігрової діяльності.

В закладі постійно ведеться робота щодо підвищення освітнього рівня педагогічних працівників. Два педагогічних працівника – є студентами педагогічних вищих навчальних закладів (заочної форми навчання), а один в цьому навчальному році закінчив ВНЗ.

Аналіз роботи закладу протягом 2016-2017 навчального року здійснювався за 6-ма блоками.

І блок: Методична робота

Методична робота з педагогічними кадрами у 2015-2016 навчальному році була спрямована на підвищення професійного рівня педагогів.

Вид діяльності

Планова кільк. Педагогів

Фактична

кільк.

педагогів

%

1.

Атестація

2

1

8

2.

Самоосвіта

13

13

100

3.

Участь у підготовці та проведенні методичних заходів

13

13

100


Проведена чергова атестація педагогічних працівників: Рибак Л.В. (встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»).

З метою реалізації головних завдань адміністрацією дошкільного навчального закладу був переглянутий, на основі діагностики самооцінки педагогів та оцінки адміністрації, рівень професійної майстерності педагогів і сплановані різні форми методичної роботи з кадрами, які забезпечили необхідний рівень знань, умінь та навичок у досягненні мети.

Протягом 2016-2017 навчального року педагоги закладу регулярно відвідували районні методичні об’єднання, школу молодого вихователя. На базі нашого дошкільного закладу проводився семінар для завідувачів ДНЗ на тему «Здоров’язберігаючі технології як важлива складова іміджу сучасного ДНЗ».

Гасло, яке було головним: «… турбота про здоров’я – це найважливіша праця вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежить їхнє духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра в свої сили». (В.О.Сухомлинський)

Завідувач ДНЗ «Орлятко» Котляр Л.О. розкрила основні завдання діяльності закладу щодо збереження, формування та зміцнення всіх компонентів здоров’я дошкільників : фізичного, психічного і духовного.

До уваги учасників семінару була представлена мультимедійна презентація:

«Здоров’язберігаючі технології в ДНЗ «Орлятко».

Але більш детально педагоги ДНЗ зупинилися на духовній складовій здоров’я.

Була показана мультимедійна презентація «Духовне виховання – запорука гармонійно розвинутої, сформованої особистості».

Цікавим та змістовним було заняття з християнської етики на тему «Різдво Христове» проведене з дітьми старшого дошкільного віку волонтером Лісевич Л.В.

Про актуальність духовного виховання дошкільників наголосила запрошена на семінар завідувач ДНЗ «Казка» м. Южне Одеської обл. – Сучок В.Є.. Віра Євгенівна поділилася досвідом роботи з даного питання, а також презентувала програму та літературу з духовно-морального виховання дошкільнят на християнських цінностях, які мають гриф МОН України.

Активно підтримує вивчення християнської етики дошкільнятами начальник відділу МЦК м.Вишневе О.А. Олексієнко, адже вважає, що навчити дітей моралі потрібно якомога раніше. Оксана Анатоліївна розповіла про запровадження викладання уроків християнської етики в освітніх закладах міста Вишневе на волонтерських засадах і зазначила, що ДНЗ «Орлятко» єдиний дитячий садок в місті, який проводить такі заняття.

Вихователі будують свою роботу з урахуванням поставлених на рік завдань, сучасних вимог в навчанні та вихованні.

З метою підвищення теоретичного рівня та фахової підготовки колективу були придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, розвивальні та дидактичні ігри, які шляхом самоосвіти опрацьовували протягом навчального року педагоги. Також проведена підписка на періодичні видання: «Дошкільне виховання», «Дитячий садок», «Дошкільний навчальний заклад», «Вихователь-методист дошкільного закладу»,…

З метою підвищення педагогічної майстерності педагогів, спрямовуючи навчально-виховний процес на виконання головних завдань, адміністрацією були сплановані та проведені протягом навчального року такі форми методичної роботи, а саме:

для вирішення проблеми «Впровадження здоровязберігаючих технологій для забезпечення всебічного розвитку дошкільнят».З метою реалізації даного напрямку в закладі було організовано роботу творчої групи з даної проблеми, робота якої допомогла розширити знання педагогів про інноваційні технології.

· та проведено:

- Мультимедійна презентація «Здоровязберігаючі технології у роботі з дошкільниками».

- Методичні рекомендації «Організація Дня Здоровя в ДНЗ».

- Тренінг «Арт-терапія – відкриваємо нові горизонти».

- Педагогічна презентація «Інноваційні технології фізкультурно-оздоровчої роботи».

- Година творчого мислення «Казкотерапія у житті дошкільнят».

- Фотовиставка «Здоровязберігаючі технології в навчально-виховному процесі».

- Методичний бенефіс «Результативність роботи по впровадженню здоров’язберігаючих технологій».

· Над вирішенням питання «Продовжувати реалізовувати завдання з духовно-патріотичного виховання дошкільників.» в ДНЗ було проведено:

- презентація досвіду «Виховання патріотизму та толерантності в дошкільників в умовах сучасності».

- Педагогічна вікторина «Чи знаємо ми українські звичаї та обряди?».

- Тренінг «Таємниця квітів і кольорів».

- Колективний перегляд – заняття з народознавства «Весняні свята».

Відповідаючи на вимоги часу, запити суспільства, у контексті духовного розвитку особистості в ДНЗ здійснювалось виховання у дітей патріотизму і толерантності до людей різних національностей. Це досягалося активізацією емоційної сфери дошкільника на основі широкої поінформованості про історію, традиції, культуру рідної країни. Результати вивчення даного питання засвід­чили, що педагоги закладу працюють систематично та досягли певних результатів: в педагогічному кабінеті створено навчально-методичну базу щодо організації освітньої діяльності з даного питання, в закладі створено відповідні умови щодо організації різних видів занять з духовно-патріотичного виховання - в усіх вікових групах створені патріотичні куточки, а в старшій групі ще й куточок з християнської етики. Також протягом навчального року в старшій групі організовувалися і проводилися заняття з християнської етики волонтером Лисевич Л.В.Організація занять відповідає достатньому рівню, застосовуються різні форми їх проведення, використовуються інноваційні підходи, але необхідно закріплювати вивчений на занятті матеріал в повсякденному житті дошкільнят.

· Для реалізації питання «Удосконалювати зміст, форми і методи трудового виховання дошкільнят» було проведено:

- педагогічна рада «Праця, як важливий засіб ранньої соціалізації дитини».

-Методичні рекомендації «Організація трудової діяльності дітей дошкільного віку в ДНЗ».

-Майстер-клас « Майстерня Діда Мороза» (виготовлення новорічних прикрас).

- Ділова гра «Основні складові трудової діяльності дошкільників».

- Фотовиставка «Я маленький помічник».

- Колективний перегляд – інтегроване заняття «Посадимо цибулинку».

Трудове виховання здійснювалося в процесі організованої та самостійної предметно-практичної діяльності дітей. Воно було спрямоване на формування у вихованців елементарної обізнаності з працею дорослих, інтересу і поваги до різних професій; ціннісного ставлення до результатів людської праці, бажання долучатися до посильної предметно-практичної діяльності й прагнення виявляти творче ставлення до неї; базових умінь, навичок у різних видах праці та якостей особистості (відповідальність, самостійність, працелюбність, креативність).

У реалізації основних завдань трудового виховання дітей вихователі керувалися вимогами чинних програм щодо завдань, змістового наповнення і форм організації вихованців у ході залучення їх до таких видів праці, як самообслуговування, господарсько-побутова праця, праця в природі, ручна (художня) праця.

Дітям пропонувалися доручення різноманітні за складністю, способами організації вихованців, тривалістю виконання, періодичністю. Вихованці виконували не лише передбачені програмами традиційні види чергувань: в їдальні, на заняттях, у куточку природи, їх урізноманітнили організовуючи чергування в ігрових осередках, на ігрових майданчиках тощо.

Належне місце у дитячому бутті було відведено спільній з дорослими праці, в якій дитина має нагоду відчути себе нарівні зі старшими, продемонструвати власну ділову спроможність, соціальну значущість, "дорослість".

Також в усіх вікових групах були створені городи на вікні.

· Для реалізації питання «Сприяти всебічному розвитку дітей під час ігрової діяльності» було проведено:

- педагогічна рада «Гра – провідна діяльність і форма організації життя дошкільників» .

- Консультація «Створення розвивального середовища в ДНЗ».

- Круглий стіл «Дитинство – це гра, гра – це дитинство».

- Інтелектуальна гра «Заморочки з бочки».

- Педагогічний ринг «Творчі ігри дошкільників».

- Педагогічний аукціон «Дидактичні ігри з народознавства».

- Семінар «Формування виразності мови через ігрову діяльність».

- Колективний перегляд казки-драматизації «Пригоди лісових звірят».

Вихователями усіх вікових груп належна увага приділялась створенню предметно-ігрового розвивального середовища. Вони за допомогою батьків поповнили групи ігровим обладнанням, яке відповідає педагогічним, естетичних та санітарно-гігієнічним вимогам. Для забезпечення атмосфери, що сприяє всебічному гармонійному розвитку особистості дошкільника, вихователі створили розвивальний життєвий простір з усіх освітній ліній життєдіяльності дошкільника. Ігрові матеріали поєднуються з навчально-розвивальними. Це різноманітні куточки: сенсорний, ігровий, книги, трудовий, конструктивно-будівельний, музичний, фізкультурний, першокласника (у старшій групі), природознавчий (пошуково-дослідницької діяльності).

Педагогам усіх вікових груп планувалися і проводилися щодня дидактичні та рухливі ігри. Але є і недоліки в роботі, недостатньо планується і проводяться сюжетно-рольові ігри, ігри-драматизації, театральні вистави, тому педагогам і надалі необхідно працювати над підвищенням свого професійного рівня, над поліпшенням матеріальної бази, проявляти творчість, винахідливість у роботі з дітьми, батьками.

Однією з дієвих форм методичної роботи виявився семінар-практикум «Застосування комп’ютерних інформаційних технологій в роботі з дітьми, як один з шляхів модернізації дошкільної освіти». Належна увага приділялась підвищенню інформаційно-комп’ютерної компетентності педагогів. Інформатизація дошкільної освіти відкрила перед педагогами багато можливостей для широкого впровадження у педагогічну практику сучасних методичних розробок. Під час проведення проблемного семінару: "Впровадження ІКТ в освітній процес дошкільного навчального закладу" вдалося вплинути на підвищення комп’ютерної освіти педагогів. Майстер-класи, які проводились під час семінарів сприяли використанню педагогами мультимедійних презентацій у повсякденній роботі з дітьми, батьками та педагогами.

Робота ШМВ "Перші кроки до вершин педагогічної майстерності" носила методичний та пізнавальний характер, а також сприяла підвищенню професійної компетентності молодих педагогів. Цьому є підтвердження проведення Тижня молодого вихователя, де молоді педагоги прийняли активну участь у відкритому показі занять і продемонстрували ріст педагогічної майстерності.

Комплексно здійснювався підхід до вирішення річних завдань:

Проведено:

- чотири педагогічних ради, тематичні вивчення з оформленням відповідних довідок, матеріалів до них;

- повний цикл консультацій для вихователів з оформленням папки з їх друкованим змістом для самостійного опрацювання;

- систематично організовуються тематичні виставки робіт дітей та батьків "Дари осені", «Новорічний вернісаж», «Великоднє диво», оформлення стендів, стінгазет, фотовиставок;

- діяльність закладу було висвітлено на інтернет-сайті.

Великий інтерес у педколективі викликають колективні перегляди. Їх було проведено протягом року 3. Варто відзначити вихователів Рибак Л.В. (народознавство) , Шевченко С.І. (драматизація казки), Сопронюк Т.А. (трудове виховання), заходи яких були проведені на високому організаційному та науково-методичному рівні. Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, про­ведених упродовж навчального року, показав, що вони мали науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, поліпшенню якості володіння різноманітними методами роботи, допомогли колективу на належному рівні вирішити головні завдання річного плану роботи.

ІІ блок: Стан здоров’я та фізичний розвиток дітей

Одним із пріоритетних завдань в роботі нашого закладу, є така організація навчально-виховного процесу, за якою не лише зберігається високий рівень розумової працездатності вихованців, а й зміцнюється їхнє фізичне, психічне та духовне здоров’я. тому фізкультурна зала та групові приміщення оснащенні сучасним спортивним обладнанням та матеріалом. Дошкільний навчальний заклад «Орлятко» має також медичний кабінет, ізолятор для дітей з інфекційними захворюваннями. Їх обладнання в основному відповідає нормативним вимогам. Медичне обслуговування дітей закладу забезпечує досвідчений медичний працівник Прилуцька Т.В. та закріплений лікар-педіатр дитячої міської поліклініки м. Вишневе Клара Іванівна.

Серед розмаїття здоров’язберігаючих технологій, наші педагоги обирають лише ті, що враховують індивідуальні особливості малят.

Дитину оточують кваліфіковані педагоги, медична сестра, які здійснюють постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності, організації раціонального харчування, контроль за виконанням оздоровчих заходів, призначень лікаря, підтримують інтерес дитини до власного здоров’я.

Педагогами враховувалися показники під час проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму продовж дня, загартовуючих заходів, підбору рухливих ігор, ігор-естафет тощо.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час фізкультурно-оздоровчої роботи.

Харчування дітей протягом навчального року відповідало встановленим грошовим нормам. Харчування дітей пільгового контингенту профінансовано своєчасно за рахунок бюджетних коштів. На основі накопичувальної відомості обліку витрат продуктів на одну дитину у закладі щомісячно проводиться аналіз виконання натуральних норм харчування

Питання захворюваності, відвідування та харчування дітей систематично розглядалися на засіданнях при завідувачеві, аналізувалися показники та розроблялися заходи щодо їх покращення.

Велика увага протягом навчального року приділялась фізичному розвитку дітей. З метою збереження та зміцнення здоров’я дітей у ДНЗ проводились усі необхідні профілактичні заходи:

- певна система загартування: повітряні ванни, часнико- та- цибулетерапія, кисневі коктелі, ходіння по ребристій дошці, соляній доріжці, каштанах та ґудзиках;

Широко застосовується в освітньому процесі ігрові профілактичні та корекційні гімнастики. Гімнастику обов’язково поєднують із самомасажем, а саме:

· масаж долонь та кожного пальчика окремо,

· масаж стопи,

· масаж спини та живота

з метою стимуляції захисних сил організму, підвищення тонусу системи м’язів.

- контролювалось виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;

- здійснювався щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;

- проводилась інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки, куточок здоров’я та консультативний пункт;

- здійснювався постійний контроль за виконання фізкультурно-оздоровчих заходів;

- здійснювався постійний моніторинг стану здоров’я дітей, захворюваності;

- розглядались питання зміцнення здоров’я дітей на педрадах, виробничих нарадах, нарадах при завідувачі, на консультаціях та батьківських зборах;

- попередження дитячого травматизму та забезпечення безпеки життєдіяльності, а також проведення занять як з працівниками, так і з дітьми, з правил поведінки, надання першої допомоги у надзвичайних ситуаціях.

Велике значення для зміцнення здоров’я дітей, підвищення їх рухової активності мали заняття з фізичної культури, що проводились щоденно:

– 2 заняття в залі, 3 – під час прогулянки. Моторна щільність занять з фізичної культури коливалася в межах норми.

Протягом року методичний кабінет поповнився новинками методичних посібників із серії «Безпека життєдіяльності дітей», існує тематичний куточок в методичному кабінеті.

У своїй діяльності щодо вирішення питання з попередження дитячого травматизму педагогічний колектив керувався Законами України «Про охорону дитинства», «Про пожежну безпеку», «Про дорожній рух», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» та іншими інструктивними документами в галузі освіти.

В цілому це позитивно вплинуло на загальний стан здоров’я дітей.

ІІІ блок: Психологічна служба

Робота психологічної служби у дошкільному навчальному закладі планувала здійснюватися протягом року відповідно до головних завдань та методичної мети. Проте практичний психолог в ДНЗ працював лише 3 місяці. Робота проводилася педагогами ДНЗ за 3-ма напрямками:

1. Адаптація дітей до умов ДНЗ.

2. Психологічна готовність дитини до школи.

3. Робота з дітьми, що мають синдром дефіциту уваги та гіперактивність.

Адаптаційний період дітей пройшов успішно.

Аналіз адаптаційного періоду дітей відбувався за критеріями:

 • взаємовідносини з дітьми;
 • гра;
 • сон;
 • поведінка з батьками;
 • реакція дитини на нових людей;
 • мовленнєва діяльність;
 • апетит.

Адаптація здійснювалася за допомогою спостережень, ігор з дітьми, бесід з батьками, вихователями та наданням їм рекомендацій.

Під час вивчення стану психологічної готовності дітей до школи практичним психологом були використані такі методики:

 • спостереження;
 • анкетування;
 • бесіди;
 • консультації;
 • вивчення взаємовідносин у колективі однолітків;
 • проективні методики ( тест для перевірки обсягу словника, «Графічний диктант», «Будиночок», дослідження мнемічних здібностей).

Враховуючи те, що емоції є основою розвитку дитини, вихователі постійно дбали про створення атмосфери психологічного комфорту.

Педагоги практикували використання різних інноваційних технологій.

Враховуючи цілющу силу кольору, вихователі проводили з дітьми вправи з кольоротерапії з метою заспокоєння дітей та зняття напруги і підвищення емоційного настрою дитини.

Для налагодження контакту, для діток з індивідуальними особливостями в психофізичному розвитку, вихователь Рибак Л.В. використовувала техніку «аква-кульки». Використання техніки сприяло розвитку сенсорних здібностей, моторики, формуванню групової взаємодії, зниженню невпевненості та тривожності.

Для успішної соціалізації дитини й ефективному засвоєнню життєвих уроків педагоги використовували казкотерапію.

Одним з найбільш поширених видів арт-терапії , яку використовували педагоги ДНЗ є ізотерапія.

Прийоми ізотерапії широко використовували Масльон О.І., Заскальнюк Я.В. для зняття психічної напруги з дітьми з особливими потребами.

Педагоги Шевченко С.І., Плисак Г.О. часто організовували ігри з ґудзиками. Гра з ґудзиками – справжня гімнастична зала для тренування мозку. Гра з ґудзиками сприяла розвитку у вихованців:

- координації рухів;

- посидючості;

- довільності психічних процесів.

Самий кращий шлях до психічної стійкості, до позбавлення від страхів і до уміння спілкуватися є ігротерапія. За допомогою цього засобу педагоги допомагали дитині виразити свої почуття, емоції.

Узагальнюючи результати роботи можна зробити висновок, що психологічне забезпечення відповідає належному рівню. Але поряд з цим ця робота проводиться педагогами ДНЗ але вихованцям дитячого садка не вистачає практичного психолога.

ІVблок: Логопедичний пункт

У 2016 -2017 н.р. логопедичний пункт ДНЗ «Орлятко» відвідували 28 дітей з недоліками мовлення. Це діти старшої групи і 1 дитина молодшої групи. В основному це діти, що мають діагнози ФФНМ - 20, ЗНМ – 2, ФНМ – 3, н.в. ЗНМ - 3. Корекційна робота розпочалася з детального обстеження мовлення. На кожну дитину було складено індивідуальний план корекційної роботи та заведений індивідуальний зошит. За мовленнєвим діагнозом дітей було поділено на підгрупи. Корекційні заняття проводились підгрупами та індивідуально в ігровій формі і передбачали формування звукової культури, поповнення і активізацію лексичного запасу, формування граматичної будови мовлення, удосконалення комунікативних умінь через розвиток зв’язного мовлення. Для активізації пізнавальних процесів на заняттях використовувалась наочність, доступний словниковий матеріал, фізхвилинки, логоритмічні завдання, пальчикові ігри. Окрім, удосконалення мовленнєвих навичок завдання передбачали розвиток і удосконалення психічних процесів, а саме пам’яті, уваги, мислення.

Логопедична робота проводилася у тісному контакті з батьками. На початку корекційної роботи батьки були ознайомлені з результатами проведеної ПМПК, індивідуальними планами корекційної роботи.

Консультації для батьків були присвячені ролі батьків в корекційному процесі; навчанню батьків, як займатися з дітьми вдома, як розвивати зв’язне мовлення, як навчати грамоти.

Були проведені консультації:

· «Про результати детального обстеження мовлення дітей та плани індивідуальної корекційноїроботи»;

· «Мовлення дітей та його впливи на розвиток дитини»;

· «Показ комплексу артикуляційних вправ»;

· «Виконуємо домашні завдання»;

· «Етапи корекційно-відновлювальної роботи, роль батьків»;

· «Автоматизація поставлених звуків»;

· «Введення поставлених звуків у самостійне мовлення»;

· «Рекомендації батькам дітей, що йдуть до школи».

Проведені індивідуальні заняття з дітьми в присутності батьків з метою показу прийомів корекційної роботи:

· Проведення артикуляційної гімнастики ;

· Автоматизація поставлених звуків.

Приймала участь у батьківських зборах в старшій групі і підготувала виступи на тему: «Про організацію корекційно - відновлювальної роботи в 2016 – 2017 н.р.», «Про результати логопедичної роботи».

У логопедичному куточку підготовлена була така інформація:

ü «Як відбувається формування мовлення у дитини»;

ü Про мовні недоліки:

· «Що таке дислалія?» ;

· «Батькам про затримку мовленнєвого розвитку» ;

· «Фонетико-фонематичне недорозвинене мовлення» ;

· «Основні етапи розвитку мовлення дитини»;

· «Причини неправильної звуковимови у дітей».

Корекційна робота проводилась у тісному контакті з вихователями. Надавались консультації: ознайомлення з індивідуальними планами корекційної роботи дітей, що мають недоліки мовлення; підготовка дітей до проведення звукового аналізу, консультації з питань корекційної роботи з дітьми.

Підготувала виступ на нараді при завідуючій «Про результати детального обстеження мовлення дітей та організацію логопедичної допомоги у 2016-2017 н.р.» та виступ на педраді «Мовленнєва готовність дітей до школи».

У своїй роботі з дітьми педагог широко використовувала пальчикову гімнастику, яка сприяла всебічному розвитку дитячої особистості. Вона дає можливість у захоплюючий ігровій формі підготувати руку дитини до письма, розвинути просторову уяву, навчити дитину спритно користуватися ручкою та олівцем.

Вчитель-логопед Юр’єва Л.А. також використовувала артикуляційну гімнастику. За допомогою артикуляційної гімнастики вона тренувала правильні повноцінні рухи мовних органів, які необхідні для правильної вимови звуків. А чиста мова дошкільнят – не тільки бажання для багатьох батьків і малюків, а й основа оволодіння грамотою і письмом.

Vблок: Рівень сформованості компетентності дітей

Рівень сформованості компетентностей дітей за освітніми лініями

№ з/п

Освітні лінії

Загальний показник

1.

«Особистість дитини»

100%

2.

«Дитина в соціумі»

75%

3.

Дитина у природному довкіллі»

87,5%

4.

«Дитина у світі культури»

93%

5.

«Гра дитини»

93%

6.

«Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»

86%

7.

Освітня лінія «Мовлення дитини»

86%

Загальний коефіцієнт

89% - достатній рівень

Рівень компетентності дошкільнят з музичного виховання

Загальний показник – 73%

Рівень засвоєння програмових завдань з музичного виховання потребує покращення в групах молодшого дошкільного віку. Музичному керівнику рекомендовано використання інноваційних технологій в організацію музичних занять, впровадження різних видів театру, використання народних музичних творів

Рівень компетентності дошкільнят з вивчення англійської мови

Загальний показник – 85%

Навчання англійської мови здійснюється в ДНЗ вихователем з правом проведення занять англійською мовою – Заскальнюк Я.В. Засвоєння програмових завдань відповідає високому рівню, що спонукає до систематизації даного виду діяльності в ДНЗ

Аналіз виконання основних фізичних рухів дітей дошкільного віку

Загальний показник – 57%

Рівень виконання основних фізичних рухів дітей відповідає середньому рівню що зумовлено відсутністю інструктора з фізичної культури.

Обстеження стану готовності дітей до шкільного навчання показало, що діти-випускники мають: на достатньому рівні (73 %) розвинуті психічні процеси, добрі потенційні можливості щодо розвитку пізнавальних процесів; достатній (62 %) і середній (38 %) рівні працездатності; достатній (67 %) і середній (33 %) рівні розумової активності; сформовані навички навчаль­ної діяльності (94 %); діти мають достатній і середній рівні саморегуляції і самостійності, вміють слухати і виконувати вказівки дорослого, кон­тролювати себе, оцінювати свої відповіді та відповіді однолітків; на до­статньому рівні розвинуті дії мислення: серіація, класифікація, абстрагу­вання; 15 % дітей-випускників мають порушення у звуковимові, що знизило результати засвоєння розділів програми з навчання мови ; у дітей-випускників сформована мотивація на шкільні види діяльності - 89 %, ефективність системи підготовки дітей до школи 85 % (високий та достатній рівні).

Окреслилася позитивна динаміка щодо готовності дітей до школи.

Аналіз психологічної готовності до школи показав, що:

• високий рівень готовності мають 64 % дітей;

• достатній рівень - 23 %;

• середній рівень - 12 %;

• низький рівень - 1 %.

Аналіз психологічного вивчення доводить: більшість обстежених дітей готові до шкільного навчання, враховуючи всі компоненти готовності до шкільного навчання; у дітей "групи ризику" старшого дошкільного віку спостерігаються позитивна динаміка в психічному розвитку, розвитку пізнавальних процесів; корекційна робота, що була проведена вихователями є ефективною і доцільною. Систему роботи вихователів з розвитку мислення вважати ефективною, майже всі діти мають високий та достатній рівень розвитку порівняння, узагальнення. Рівень розвитку довільності, а саме вміння працювати за інструкцією дорослого, рівень розвитку уваги знаходяться відповідно на середньому та достатньому рівні.

Ефективність роботи з підготовки дітей до шкільного навчання на достатньому рівні.

VІ блок: Адміністративно-господарська діяльність

У закладі створено умови для безпечного проведення освітнього процесу та праці співробітників. Організація роботи з техніки безпеки та охорони праці в дошкільному закладі проводилась на виконання Закону України «Про охорону праці», згідно з «Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах та закладах освіти», які і визначали єдину систему організації роботи з охорони праці в ДНЗ .У закладі в наявності «Положення про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу дошкільного навчального закладу ». На підставі нормативних документів адміністрація закладу планувала роботу щодо роботи з працівниками закладу. Вчасно видавались накази про призначення відповідальних за роботу з охорони праці, роботу з пожежної безпеки, з попередження дитячого травматизму, проводились інструктажі. Необхідна ділова документація велась відповідно до нормативних вимог.

Дошкільний заклад повністю забезпечений необхідним технологічним та господарчим обладнанням, все обладнання знаходиться у задовільному робочому стані.

Заходи, передбачені планом, по збереженню та зміцненню матеріальної бази виконані майже стовідсотково.

Залучені кошти, отримані зі спецрахунку, дозволили провести заходи щодопроведення ремонтних робіт та поповнення матеріально-технічної бази ДНЗ. В ДНЗ проведені наступні роботи:

- підготовлена тепло рамка до роботи в осінньо-зимовий період;

- проведено щорічне випробування ізоляції електромережі та обладнання в закладі;

- пофарбоване все ігрове та спортивне обладнання на території ДНЗ;

- висаджено квіти;

- завезено пісок для ігор дітей;

- перекрито дах;

- зроблений ремонт в груповій кімнаті середньої групи;

- зроблений ремонт лєснічного маршу ДНЗ;

- замінено газові плити на електро.

Санітарний стан приміщень закладу постійно утримувався відповідно до нормативних санітарно-гігієнічних вимог. Ігрові майданчики були завжди чисті та полагоджені. Вихователі груп, двірники та завгосп завжди дбали про безпеку дітей та співпрацівників: обстежували територію, місця для прогулянок дітей на виявлення небезпечних речей, оглядали підлогу, східці, віконні рами тощо. Гіг

Кiлькiсть переглядiв: 368